1. Welcome to TechPowerUp Forums, Guest! Please check out our forum guidelines for info related to our community.

GPU-Z Translation: Albanian [Added]

Discussion in 'GPU-Z Translations' started by GSquadron, Dec 2, 2009.

 1. GSquadron

  GSquadron

  Joined:
  Dec 2, 2009
  Messages:
  3,257 (1.13/day)
  Thanks Received:
  316
  Code:
  STRINGTABLE 
  BEGIN
    IDS_SENSOR_CORE_CLOCK "Tregon frekuencen e GPU.\n\nKjo frekuence (kjo vlere) tregohet ne faqen e sensoreve, ne seksionin kryesor tregohet performanca 3D."
    IDS_SENSOR_MEMORY_CLOCK "Tregon frekuencen e memorjes ne kohe reale.\n\nKjo frekuence (Kjo vlere) shfaqet ne faqen e sensoreve, ne seksionin kryesor shfaqet frekuenca e performances 3D."
    IDS_SENSOR_SHADER_CLOCK "Tregon frekuencen e procesit te hijeve ne kohe reale.\n\nNe faqen e sensoreve (kjo vlere) shfaqet frekuenca e momentit, ne seksionin kryesor tregohet performanca 3D."
    IDS_SENSOR_VID_MEM "Shfaq memorjen e perdorur nga GPU."
    IDS_SENSOR_ATI_LOAD "Tregon ngarkesen e GPU."
    IDS_SENSOR_S3_TEMP "Tregon temperaturen e GPU nepermjet diodes.\n\nPer shkak te limiteve te harduerit sensori nuk mund te mase temperatura nen 41.25°C."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_DRIVER "Tregon shpejtesine e freskueses me perqindje sipas drajverave te instaluar."
    IDS_SENSOR_NV_LOAD_GPU "Shfaq ngarkesen me perqindje ne perpunimin e te dhenave nga GPU."
    IDS_SENSOR_NV_LOAD_MC "Shfaq ngarkesen e memorjes te GPU me perqindje."
    IDS_SENSOR_NV_LOAD_VIDEO "Shfaq ngarkesen me perqindje ne motorrin video GPU."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_LM63 "Shfaq shpejtesine e freskueses sic raportohet nga sensori LM63."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_F75373 "Shfaq shpejtesine e freskueses sic raportohet nga sensori F75373."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_DRIVER "Trego temperaturen e GPU sic raportohet nga drajverat."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_LM63 "Shfaq temperaturen e GPU sic raportohet nga sensori LM63."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_F75363 "Shfaq temperaturen e GPU sic raportohet nga sensori F75373."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_F75373 "Shfaq temperaturen e GPU sic raportohet nga sensori F75363."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ADT7473 "Shfaq temperaturen e GPU sic raportohet nga sensori ADT7473."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE "Shfaq temperaturen e GPU nepermjet sensorit. "
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_UNKLOC "Shfaq temperaturen e GPU ne nje pozicion specifik.\n\nVendi ekzakt eshte i panjohur."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_DISPIO "Shfaq temperaturen e seksionit IO ne GPU."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_MEMIO "Shfaq temperaturen e memorjes te seksionit IO ne GPU."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_SHADER "Shfaq temperaturen e procesorit te hijeve ne GPU."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_DRIVER "Shfaq temperaturen PCB sic raportohet nga drajverat."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_LM63 "Shfaq temperaturen e sensorit LM63, i cili mund te pershkruhet si temperatura e PCB."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_F75363 "Shfaq temperaturen e sensorit F75363, i cili mund te pershkruhet si temperatura e PCB."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_F75373 "Shfaq temperaturen e sensorit F75373, i cili mund te pershkruhet si temperatura e PCB."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_ADT7473 "Shfaq temperaturen e sensorit ADT7473, i cili mund te pershkruhet si temperatura e PCB."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_F75363 "Tregon shpejtesine e freskueses ne perqindje sic raportohet nga sensori F75363."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_ADT7473 "Tregon shpejtesine e freskueses ne perqindje sic raportohet nga sensori ADT7473."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_ONDIE "Tregon shpejtesine e freskueses ne perqindje sic raportohet nga sensori i integruar."
    IDS_SENSOR_FANRPM_VIA_ADT7473 "Tregon shpejtesine e freskueses ne RPM sic raportohet nga sensori ADT7473."
    IDS_SENSOR_FANRPM_VIA_ONDIE "Tregon shpejtesine e freskueses ne RPM sic raportohet nga sensori i integruar."
    IDS_VOLTAGE_VDDC "Tregon matjet e voltazhit VDDC ne GPU."
    IDS_VOLTAGE_VDDCI "Tregon matjet e voltazhit VDDCI ne GPU."
    IDS_VOLTAGE_VDDC_OFFSET "Tregon matjet e voltazhit te rritur mbi normalen e GPU."
    IDS_VOLTAGE_MVDDC "Tregon matjet e voltazhit te memorjes MVDDC ne GPU."
    IDS_VOLTAGE_MVDDQ "Tregon matjet e voltazhit te memorjes MVDDQ ne GPU."
    IDS_SENSOR_VDDC "Shfaq e voltazhit te GPU VDDC."
    IDS_SENSOR_IDDC "Shfaq konsumin e rrymes nga niveli i voltazhit te GPU."
    IDS_SENSOR_VPHASE_TEMP "Tregon temperaturen e rezistorit rregulluar te voltazhit."
    IDS_SENSOR_IMDDC "Shfaq konsumin e rrymes nga niveli i voltazhit te memorjes te GPU."
    IDS_SENSOR_IDDC_OVP "Shfaq konsumin e rrymes nga niveli i voltazhit te GPU relativ me mbivoltazhin e limituar."
    IDS_SENSOR_IDDCI "Shfaq konsumin e rrymes nga niveli i voltazhit te sensorit VDDCI te GPU."
  END
  
  STRINGTABLE 
  BEGIN
    IDS_NAME "Shfaq emrin e mjetit sic tregohet ne sistemin e operimit.\n\nEshte e percaktuar ne drajverat dhe mund te manipulohet me te. Nuk eshte nje identifikim i mirfillte.\n\nNe sistem ky mjet ndodhet ne:\nBus %d Device %d"
    IDS_GPU "Shfaq emrin e produktit te kompanise te GPU."
    IDS_REVISION "Shfaq numrin e modifikimeve sic tregohet nga vet prodhuesi.\n\nProcesoret grafik ATI nuk vijne me numer modifikimi."
    IDS_TECHNOLOGY "Shfaq madhesine e struktures se fabrikimit teknologjik te perdorur nga GPU.\n\nNje numer i vogel zakonisht ze me pak vend dhe cliron me pak energji termike."
    IDS_DIESIZE "Shfaq siperfaqen e silikonit te GPU."
    IDS_RELEASEDATE "Shfaq daten zyrtare te hedhjes ne treg te kartes grafike.\n\nNese dini me teper per kete fushe, lini nje koment ne forumin zyrtar te GPU-Z."
    IDS_BIOSVER "Shfaq numrin e versionit te biosit se kartes grafike.\n\Modifikimi perfundimtar string eshte:\n %s"
    IDS_DEVICEID "Shfaq shitesin PCI dhe Device ID te produktit."
    IDS_SVID "Shfaq shitesin sekondar per kete produkt.\n\nID e shitesit sekondarjepen me ane te PCI- SIG dhe duhet te njihet vetem nje kompani.\nGjithsesi, disa shites qe shesin shtesa per bordin shenojne 0000 ne bios ne menyre qe te mos identifikohet me tej.\n\nGjithashtu ""ATI AIB"" eshte nje identifikues qe perdoret per te dy PowerColor dhe HIS me te tjereve.\nKa mundesi qe nje shites bordesh te perdori BIOS referues gje e cila tregon emrin e shitesit te GPU."
    IDS_ROPS "Tregon numrin e Operatoreve Raster ne kete pajisje.\n\nSa me shume ROP te kete aq me e shpejte eshte karta grafike."
    IDS_INTERFACE "Shfaq nderfaqesin e busit te sistemit se kartes grafike dhe konfigurimin.\n\nShtesa qe ruajne energji mund te ndikojne ne dhenien perfundimtare te rezultateve.\n\nKarta grafike raporton se mund te suportoje:\n%s.\n\nMomentalisht ajo eshte duke operuar ne shpejtesi:\n%s."
    IDS_SHADERS "Shfaq numrin e procesoreve te hijeve ne karte dhe llojin e tyre.\n\nMe teper sdo te thote me doemos se eshte me mire, varet nga arkitekturat e ndryshme te GPU qe shiten. Mes GPU te se njejtes gjenerate dhe nga e njejta marke, me teper do te thote me mire."
    IDS_MEMTYPE "Tregon llojin e memorjes se dedikuar te kartes grafike si dhe gjenerates.\n\nMos te ngaterrohet kjo memorje me Ramin e kompjuterit.\n\nVini re se memorja GDDR3 dyfishon bandwidthin e mundshem te gjenerates se meparshme DDR dhe GDDR5 dyfishon bandwidthin e gjenerates se meparshme GDDR3 serish."
    IDS_BUS_WIDTH "Tregon gjatesine e nderfaqesit mes GPU dhe memorjes grafike.\n\nNje numer me i madh do te thote perfomance me e fuqishme, ne te njejten gjenerate."
    IDS_MEM_SIZE "Shfaq memorjen totale ne kete karte grafike.\n\nVini re qe ne CrossFire, konfigurim SLI, ose karta grafike multi-GPU, secila ka memorjen e vete, madhesia e se ciles eshte shenuar ketu.\n\nKjo fushe nuk shenon listen e kombinuar te memorjes se kartave grafike multi-GPU."
    IDS_TRANSISTORS "Tregon numrin e tranzistoreve ne procesorin grafik."
    IDS_BANDWIDTH "Shfaq memorjen efektive te bandwidthit te mundshem mes GPU dhe memorjes grafike."
    IDS_DRIVER_VER "Tregon versionin e drajverave te instaluar ne sistemin e operimit qe jeni duke shfrytezuar."
    IDS_DIRECTX "Tregon Direct X dhe versionin Shader Model qe suporton karta grafike.\n\nDuke azhornuar Direct X gjithsesi eshte perkujdesje per sistemin e operimit, Windows XP suporton deri ne versionin DirectX 9.0c."
    IDS_FILLRATE_PIXEL "Tregon numrin e pikseleve qe mund te perpunohen ne ekran per sekonde.\n\n1 GPixel = 1 Bilion piksel."
    IDS_FILLRATE_TEXEL "Tregon numrin e tekseleve qe mund te perpunohen ne sekonde.\n\n1 GTexel = 1 Bilion teksels."
    IDS_CLOCK_GPU "Shfaq performancen e zgjedhur te shpejtesise GPU.\n\nVini re qe kur nuk vihet ne perdorim GPU dhe mbetet ndezur shpejtesia ndryshon, te cilen mund ta shihni ne seksionin e sensoreve."
    IDS_CLOCK_MEM "Shfaq performancen e perzgjedhur te frekuences se memorjes ne kete karte grafike.\n\nVini re qe kur nuk vihet ne perdorim GPU dhe mbetet ndezur shpejtesia ndryshon, te cilen mund ta shihni ne seksionin e sensoreve."
    IDS_CLOCK_SHADER "Tregon performancen e perzgjedhur te procesorit grafik.\n\nVini re qe kur nuk vihet ne perdorim GPU dhe mbetet ndezur shpejtesia ndryshon, te cilen mund ta shihni ne seksionin e sensoreve.\n\nKartat ATI nuk kane procesore per hijet, ato perpunohen ne procesorin e kartes."
    IDS_CLOCK_GPU_DEFAULT "Tregon shpejtesine normale te procesorit te GPU pa overclock."
    IDS_CLOCK_MEM_DEFAULT "Tregon shpejtesine normale te procesorit te memorjes pa overclock."
    IDS_CLOCK_SHADER_DEFAULT "Shfaq shpejtesine normale te procesorit te hijeve pa overclock."
    IDS_MVPU "Shfaq teknologjine multi-GPU mes NVIDIA SLI ose ATI CrossFire nese jane ne funksionim ose jo, nese po, sa po funksionojne sebashku."
    IDS_CUDA_NA "Tregon nese NVIDIA CUDA eshte e mundur si teknologji ne kete adapter."
    IDS_OPENCL_NA "Tregon nese OpenCL eshte i pranishem ne kete adapter."
    IDS_DXCOMPUTE_NA "Tregon nese DirectX Compute eshte i pranishem ne kete adapter."
    IDS_PHYSX "Tregon nese NVIDIA PhysX hardware acceleration eshte e mundur ne kete sistem."
    IDS_CUDA_AV "Shfaq nese NVIDIA CUDA eshte i pranishem ne kete adapter.\n\nAftesia e perpunimit qe suportohet: %s."
    IDS_OPENCL_AV "Shfaq nese OpenCL eshte i mundur ne kete adapter.\n\nVersionet e suportuara: %s\nSupported Profile: %s"
    IDS_DXCOMPUTE_AV "Shfaq nese DirectX Compute eshte i pranishem ne kete adapter.\n\nVersioni i hijeve i suportuar: %s"
  END
  
  
   
  Last edited by a moderator: Feb 24, 2010
 2. Xhulia Sinani New Member

  Joined:
  Dec 3, 2009
  Messages:
  1 (0.00/day)
  Thanks Received:
  1
  Bravo!!!
  Qeke trash fare tu e shkrujt kete programim ne shqip Alex
  Gjithsesi Congrats :)
  Nuk e pash mir sa gabime ke bo po aq sa pash ishte perfekte.
  Good work and i dont really know how time it took for u to write all this
  Bye bye!
   
  GSquadron says thanks.
 3. Legjendat New Member

  Joined:
  Dec 4, 2009
  Messages:
  1 (0.00/day)
  Thanks Received:
  1
  Shume mire e ke perkthyer, perfekt do te thoja. flm
   
  GSquadron says thanks.
 4. W1zzard

  W1zzard Administrator Staff Member

  Joined:
  May 14, 2004
  Messages:
  16,883 (3.44/day)
  Thanks Received:
  17,780
  is this translation ready to be used?
   
  10 Year Member at TPU
 5. GSquadron

  GSquadron

  Joined:
  Dec 2, 2009
  Messages:
  3,257 (1.13/day)
  Thanks Received:
  316
  Yes of course!!!! :)
   
 6. W1zzard

  W1zzard Administrator Staff Member

  Joined:
  May 14, 2004
  Messages:
  16,883 (3.44/day)
  Thanks Received:
  17,780
  added, also edited 1st post to have code tag and indentation
   
  GSquadron says thanks.
  10 Year Member at TPU
 7. GSquadron

  GSquadron

  Joined:
  Dec 2, 2009
  Messages:
  3,257 (1.13/day)
  Thanks Received:
  316
  Thank you w1zzard, you are great!
   

Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guest)