1. Welcome to TechPowerUp Forums, Guest! Please check out our forum guidelines for info related to our community.

GPU-Z Translation: Croatian [Added]

Discussion in 'GPU-Z Translations' started by Valnjes, Apr 5, 2011.

 1. Valnjes New Member

  Joined:
  Mar 30, 2011
  Messages:
  35 (0.01/day)
  Thanks Received:
  6
  Here it is, the Croatian translation, based on Serbian translation,
  with some fixes.

  Code:
  STRINGTABLE 
  BEGIN
    IDS_SENSOR_CORE_CLOCK  "Prikazuje takt grafičkog procesora u realnom vremenu.\n\nNa kartici “senzori” (ova vrijednost) prikazana je trenutna frenkvencija, dok je na “glavnoj” kartici prikazana frekvencija predviđena za 
  
  3D mod."
    IDS_SENSOR_MEMORY_CLOCK "Prikazuje takt memorije u realnom vremenu.\n\ nNa kartici “senzori” (ova vrijednost) prikazana je trenutna frenkvencija, dok je na “glavnoj” kartici prikazana frekvencija predviđena za 3D mod."
    IDS_SENSOR_SHADER_CLOCK "Prikazuje takt shader jedinica u realnom vremenu.\n\ nNa kartici “senzori” (ova vrijednost) prikazana je trenutna frenkvencija, dok je na “glavnoj” kartici prikazana frekvencija predviđena za 3D 
  
  mod."
    IDS_SENSOR_VID_MEM   "Prikazuje zauzeće memorije grafičke kartice."
    IDS_SENSOR_ATI_LOAD   "Prikazuje zauzeće grafičkog procesora."
    IDS_SENSOR_S3_TEMP   "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora putem senzora na samom čipu.\n\nZbog hardwareskih ograničenja, ovaj senzor ne može izmeriti temperature ispod 41.25°C."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_DRIVER 
                "Prikazuje brzinu ventilatora u procentima koju prijavljuje drajver grafičke kartice."
    IDS_SENSOR_NV_LOAD_GPU "Prikazuje zauzeće dijela grafičkog procesora zaduženog za renderiranje u postotcima."
    IDS_SENSOR_NV_LOAD_MC  "Prikazuje zauzeće memorijskog kontrolera grafičke kartice u postotcima."
    IDS_SENSOR_NV_LOAD_VIDEO "Prikazuje zauzeće dijela grafičkog procesora zaduženog za video prikaz u postotcima."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_LM63 
                "Prikazuje broj okretaja ventilatora u postotcima, koju prijavljuje LM63 senzorski čip."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_F75373 
                "Prikazuje broj okretaja ventilatora u postotcima, koju prijavljuje F75373 senzorski čip."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_DRIVER 
                "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora koju prijavljuje driver."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_LM63 
                "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora koju prijavljuje LM63 senzorski čip."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_F75363 
                "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora koju prijavljuje F75363 senzorski čip."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_F75373 
                "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora koju prijavljuje F75373 senzorski čip."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ADT7473 
                "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora koju prijavljuje ADT7473 senzorski čip."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora putem senzora na samom procesoru."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_UNKLOC 
                "Prikazuje temperaturu specifičnog sektora grafičkog proceosora.\n\nThe exact location is unknown."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_DISPIO 
                "Prikazuje temperaturu I/O sekcije grafičkog čipa zadužene za prikaz."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_MEMIO 
                "Prikazuje temperaturu područja grafičkog čipa zaduženog za IO memorije."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_SHADER 
                "Prikazuje temperaturu dijela grafičkog čipa (jezgra) sa shaderima."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_DRIVER 
                "Prikazuje temperaturu PCB-a (tiskane pločice) koju prijavljuje driver."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_LM63 
                "Prikazuje temperaturu kućišta LM63 senzorskog čipa, što se može opisati/prikazati kao temperatura PCB-a (tiskane pločice)."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_F75363 
                "Prikazuje temperaturu kućišta F75363 senzorskog čipa, što se može opisati/prikazati kao temperatura PCB-a (tiskane pločice)."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_F75373 
                "Prikazuje temperaturu kućišta F75373 senzorskog čipa, što se može opisati/prikazati kao temperatura PCB-a (tiskane pločice)."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_ADT7473 
                "Prikazuje temperaturu kućišta ADT7473 senzorskog čipa, što se može opisati/prikazati kao temperatura PCB-a (tiskane pločice)."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_F75363 
                "Prikazuje brzinu ventilatora u postotcima prijavljenu iz F75363 senzorskog čipa."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_ADT7473 
                " Prikazuje brzinu ventilatora u postotcima prijavljenu iz ADT7473 senzorskog čipa."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_ONDIE 
                " Prikazuje brzinu ventilatora u postotcima prijavljenu iz kontrolera u samom čipu grafičkog procesora."
    IDS_SENSOR_FANRPM_VIA_ADT7473 
                "Prikazuje broj okretaja ventilatora prijavljen iz ADT7473 senzorskog čipa."
    IDS_SENSOR_FANRPM_VIA_ONDIE 
                "Prikazuje broj okretaja ventilatora prijavljen iz kontrolera u samom čipu grafičkog procesora."
    IDS_VOLTAGE_VDDC    "Prikazuje izmjereni napon grafičkog procesora VDDC."
    IDS_VOLTAGE_VDDCI    " Prikazuje izmjereni napon grafičkog procesora VDDCI."
    IDS_VOLTAGE_VDDC_OFFSET "Prikazuje količinu napona koja je povećana preko tvorničkog na grafičkom procesoru VDDC."
    IDS_VOLTAGE_MVDDC    " Prikazuje izmjereni napon memorije grafičkog procesora MVDDC."
    IDS_VOLTAGE_MVDDQ    " Prikazuje izmjereni napon memorije grafičkog procesora MVDDQ."
    IDS_SENSOR_VDDC     " Prikazuje izmjereni napon grafičkog procesora VDDC."
    IDS_SENSOR_IDDC     "Prikazuje utrošenu energiju pri trenutnom naponu."
    IDS_SENSOR_VPHASE_TEMP "Prikazuje temperaturu faze zadužene za regulaciju napona."
    IDS_SENSOR_IMDDC    "Prikazuje energiju utrošenu pri trenutnom naponu memorije grafičkog procesora."
    IDS_SENSOR_IDDC_OVP   "Prikazuje energiju utrošenu pri trenutnom naponu u korelaciji sa zaštitom od prevelikog napona."
    IDS_SENSOR_IDDCI    "Prikazuje jakost struje kroz GPU uz napon na VDDCI-u."
  END
  
  STRINGTABLE 
  BEGIN
    IDS_NAME        "Prikazuje naziv grafičke kartice na isti način na koji je prepoznaje operativni sustav.\n\nTo je definirano u driveru grafičke kartice i može se izjmeniti putem BIOS editora. Ne predstavlja previše 
  
  pouzdanu identifikaciju.\n\nU sistemu ova grafička kartica je locirana na:\nBus %d Device %d"
    IDS_GPU         "Prikazuje kodni naziv grafičkog procesora."
    IDS_REVISION      "Prikazuje reviziju grafičkog procesora definiranu od strane proizvođača.\n\nATI grafički procesori ne poseduju broj revizije."
    IDS_TECHNOLOGY     "Prikazuje tvornički proces izrade grafičkog procesora u nanometrima.\n\nManji broj obično rezultuje u manjoj površini grafičkog čipa i nižoj disipaciji topline."
    IDS_DIESIZE       "Prikazuje površinu grafičkog čipa (ne i cijelog procesora)."
    IDS_RELEASEDATE     "Prikazuje zvanični datum predstavljanja ove grafičke kartice.\n\nUkoliko Vam je poznata preciznija informacija za ovo polje, molimo Vas da ostavite komentar na forumu posvećenom podršci za 
  
  GPU-Z."
    IDS_BIOSVER       "Prikazuje verziju BIOS-a grafičke karte.\n\nPun “string” revizije BIOS-a je:\n %s"
    IDS_DEVICEID      "Prikazuje “PCI Vendor” and “Device ID” ove grafičke karte."
    IDS_SVID        "Prikazuje “Subvendor ID” ove grafičke karte.\n\”Subvendor ID” je dobijen iz “PCI-SIG” i trebao bi da identificira isključivo jednu tvrtku kao proizvođača.\nIpak, mnogi proizvođači “add-in-board” 
  
  proizvođači ostavljaju “0000” u BIOS, kako grafička kartica ne bi bila detaljnije identificirana.\n\nTakođe ""ATI AIB"" se koristi pri identifikaciji PowerColor i HIS kompanija između ostalog.\nMoguće je i da “add-in-board” 
  
  proizvođač koristi referentni BIOS i u tom slučaju će ovde biti prikazan proizvođač grafičkog procesora."
    IDS_ROPS        "Prikazuje broj Raster Operatora (ROP) koju posjeduje ovaj grafička kartica.\n\nViše ROP-a implicira bržu grafičku karticu."
    IDS_INTERFACE      "Prikazuje podržani interface grafičke kartice i trenutno korišteni protok kojim komunicira sa sistemskom magistralom\n\nUkoliko grafička kartica posjeduje rezime rada za uštedu energije to može na 
  
  prikazane veličine (obično u negativnom smislu), što ne predstavlja problem, ali rezultati ne moraju relevantni u tom slučaju.\n\nGrafička kartica prijavljuje podršku za:\n%s.\n\nTrenutno radi u slijedećem režimu:\n%s."
    IDS_SHADERS       "Prikazuje broj shaderskih procesora i njihov tip.\n\nNjihov veći broj ne mora nužno značiti da je kartica brža, već bitno zavisi i sama arhitektura, jer različiti proizvođači koriste različite arhitekture 
  
  grafičkih procesora. Sa druge strane, u slučaju iste generacije više uvjek implicira veću brzinu grafičke kartice."
    IDS_MEMTYPE       "Prikazuje tip i generaciju memorije koju grafička kartica posjeduje.\n\nOvu informaciju ne treba pomiješati sa sistemskom memorijom na vašoj matičnoj ploči.\n\nTakođe, treba imati u vidu da 
  
  korištenje DDR, GDDR2, GDDR3 i GDDR4 memorije udvostručava protok u odnosu na SDR memoriju, dok GDDR5 udvostručuje protok u odnosu na ranije verzije GDDR memorija."
    IDS_BUS_WIDTH      "Prikazuje “širinu” memorijskog interfacea između memorije i grafičkog procesora (označava se u bitovima).\n\nVeći broj (širina) memorijske magistrale implicira veću brzinu ukoliko se govori o 
  
  memorijama iste generacije."
    IDS_MEM_SIZE      "Prikazuje ukupnu memoriju grafičke kartice u MB.\n\nTreba napomenuti da u slučaju CrossFire i SLI ili neke druge Multi-GPU solucije, svaki grafički procesor ima svoju memoriju prikazanu u ovom 
  
  polju.\n\nTo znači da se količina memorije ne zbraja, već se prikazuje pojedinačno za svaki grafički procesor ili grafičku karticu."
    IDS_TRANSISTORS     "Prikazuje broj tranzistora fizički prisutnih unutar grafičkog procesora."
    IDS_BANDWIDTH      "Prikazuje efektivan memorijski protok pri komunikaciji memorije i grafičkog procesora."
    IDS_DRIVER_VER     "Prikazuje verziju grafičkog drivera kao i operativni sustav na kome je isti instaliran."
    IDS_DIRECTX       "Prikazuje instaliranu verziju DirectX-a i “Shader Model” verziju koju ova grafička kartica podržava.\n\nImplementacija DirectX-a zavisi od operativnog sustava, i iako grafička kartica može imati podršku 
  
  za novije DirectX verzije, Windows XP je ograničen na podršku samo do DirectX 9.0c."
    IDS_FILLRATE_PIXEL   "Prikazuje broj piksela koje grafička kartica može prikazati (renderirati) na ekranu u jedinici sekunde.\n\n1 GPixel = 1 Milijarda piksela."
    IDS_FILLRATE_TEXEL   "Prikazuje broj teksela koja grafička kartica može renderirati u jedinici sekunde.\n\n1 GTexel = 1 Milijarda teksela."
    IDS_CLOCK_GPU      "Prikazuje trenutni takt grafičkog procesora.\n\nImati u vidu da se može razlikovati od takta grafičkog procesora u mirovanju, obzirom da se tada često koristi režim rada uštede energije koji smanjuje 
  
  takt, a tu informaciju možete naći na kartici “senzori”."
    IDS_CLOCK_MEM      "Imati u vidu da se može razlikovati od takta grafičkog procesora u mirovanju, obzirom da se tada često koristi režim rada uštede energije koji smanjuje takt, a tu informaciju možete naći na kartici 
  
  “senzori”."
    IDS_CLOCK_SHADER    "Prikazuje trenutni takt grafičkog procesora.\n\ Imati u vidu da se može razlikovati od takta grafičkog procesora u mirovanju, obzirom da se tada često koristi režim rada uštede energije koji 
  
  smanjuje takt, a tu informaciju možete naći na kartici “senzori”.\n\nATI grafičke kartice imaju identičan takt shadera kao i ostatka grafičkog procesora, stoga isti nije prikazan."
    IDS_CLOCK_GPU_DEFAULT  "Prikazuje tvornički takt grafičkog procesora bez uračunatog overclocka."
    IDS_CLOCK_MEM_DEFAULT  "Prikazuje tvornički takt memorije bez uračunatog overclocka."
    IDS_CLOCK_SHADER_DEFAULT 
                "Prikazuje tvornički takt shadera, bez uračunatog overclocka."
    IDS_MVPU        "Prikazuje dali je multi-GPU tehnologija kao što je NVIDIA SLI ili ATI CrossfireX uključena ili isključena, i ako je, koliko je ukupan broj grafičkih kartica koje rade zajedno."
    IDS_CUDA_NA       "Prikazuje da li grafička kartica podržava NVIDIA CUDA tehnologiju."
    IDS_OPENCL_NA      "Prikazuje da li grafička kartica podržava OpenCL tehnologiju."
    IDS_DXCOMPUTE_NA    “Prikazuje da li grafička kartica podržava DirectX Compute tehnologiju."
    IDS_PHYSX        "Prikazuje da li grafička kartica podržava NVIDIA Physix tehnologiju."
    IDS_CUDA_AV       "Prikazuje da li grafička kartica podržava NVIDIA CUDA tehnologiju.\n\nPodržana verzija je: %s."
    IDS_OPENCL_AV      " Prikazuje da li grafička kartica podržava OpenCL tehnologiju.\n\nPodržana verzija je: %s\nSupported Profile: %s"
    IDS_DXCOMPUTE_AV    " Prikazuje da li grafička kartica podržava DirectX Compute tehnologiju.\n\Podržana verzija ShaderModel-a je: %s"
  END
   
 2. Valnjes New Member

  Joined:
  Mar 30, 2011
  Messages:
  35 (0.01/day)
  Thanks Received:
  6

Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guest)