1. Welcome to TechPowerUp Forums, Guest! Please check out our forum guidelines for info related to our community.

GPU-Z Translation: Serbian [Added]

Discussion in 'GPU-Z Translations' started by bojsa, Dec 2, 2009.

 1. bojsa New Member

  Joined:
  Mar 20, 2008
  Messages:
  5 (0.00/day)
  Thanks Received:
  0
  Location:
  Belgrade, Serbia
  Working on Serbian translation for GPU-Z, I will be finished by the end of the day. I work for the local IT Magazine and Insidehw.com, writing graphic card reviews, so it should not be too much of a job.

  BR,
  Nebojsa Todorovic
   
 2. bojsa New Member

  Joined:
  Mar 20, 2008
  Messages:
  5 (0.00/day)
  Thanks Received:
  0
  Location:
  Belgrade, Serbia
  Here's a Serbian translation! :)

  Code:
  STRINGTABLE 
  BEGIN
    IDS_SENSOR_CORE_CLOCK  "Prikazuje takt grafičkog procesora u realnom vremenu.\n\nNa kartici “senzori” (ova vrednost) prikazana je trenutna frenkvencija, dok je na “glavnoj” kartici prikazana frekvencija predviđena za 3D mod."
    IDS_SENSOR_MEMORY_CLOCK "Prikazuje takt memorije u realnom vremenu.\n\ nNa kartici “senzori” (ova vrednost) prikazana je trenutna frenkvencija, dok je na “glavnoj” kartici prikazana frekvencija predviđena za 3D mod."
    IDS_SENSOR_SHADER_CLOCK "Prikazuje takt šejder jedinica u realnom vremenu.\n\ nNa kartici “senzori” (ova vrednost) prikazana je trenutna frenkvencija, dok je na “glavnoj” kartici prikazana frekvencija predviđena za 3D mod."
    IDS_SENSOR_VID_MEM   "Prikazuje zauzeće memorije grafičke kartice."
    IDS_SENSOR_ATI_LOAD   "Prikazuje zauzeće grafičkog procesora."
    IDS_SENSOR_S3_TEMP   "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora putem senzora na samom čipu.\n\nZbog hardverskih ograničenja, ovaj senzor ne može izmeriti temperature ispod 41.25°C."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_DRIVER 
                "Prikazuje brzinu ventilatora u procentima koju prijavljuje drajver grafičke kartice."
    IDS_SENSOR_NV_LOAD_GPU "Prikazuje zauzeće dela grafičkog procesora zaduženog za renderovanje u procentima."
    IDS_SENSOR_NV_LOAD_MC  "Prikazuje zauzeće memorijskog kontrolera grafičke kartice u procentima."
    IDS_SENSOR_NV_LOAD_VIDEO "Prikazuje zauzeće dela grafičkog procesora zaduženog za video prikaz u procentima."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_LM63 
                "Prikazuje broj obrtaja ventilatora u procentima, koju prijavljuje LM63 senzorski čip."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_F75373 
                "Prikazuje broj obrtaja ventilatora u procentima, koju prijavljuje F75373 senzorski čip."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_DRIVER 
                "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora koju prijavljuje drajver."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_LM63 
                "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora koju prijavljuje LM63 senzorski čip."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_F75363 
                "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora koju prijavljuje F75363 senzorski čip."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_F75373 
                "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora koju prijavljuje F75373 senzorski čip."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ADT7473 
                "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora koju prijavljuje ADT7473 senzorski čip."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE "Prikazuje temperaturu grafičkog procesora putem senzora na samom procesoru."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_UNKLOC 
                "Prikazuje temperaturu specifičnog sektora grafičkog proceosora.\n\nThe exact location is unknown."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_DISPIO 
                "Prikazuje temperaturu I/O sekcije grafičkog čipa zadužene za prikaz."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_MEMIO 
                "Prikazuje temperaturu sekcije grafičkog čipa zaduženog za IO memorije."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_SHADER 
                "Prikazuje temperaturu dela grafičkog čipa (jezgra) sa šejderima."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_DRIVER 
                "Prikazuje temperaturu PCB-a (štampane ploče) koju prijavljuje drajver."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_LM63 
                "Prikazuje temperaturu kućišta LM63 senzorskog čipa, što se može opisati/prikazati kao temperatura PCB-a (štampane ploče)."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_F75363 
                "Prikazuje temperaturu kućišta F75363 senzorskog čipa, što se može opisati/prikazati kao temperatura PCB-a (štampane ploče)."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_F75373 
                "Prikazuje temperaturu kućišta F75373 senzorskog čipa, što se može opisati/prikazati kao temperatura PCB-a (štampane ploče)."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_ADT7473 
                "Prikazuje temperaturu kućišta ADT7473 senzorskog čipa, što se može opisati/prikazati kao temperatura PCB-a (štampane ploče)."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_F75363 
                "Prikazuje brzinu ventilatora u procentima prijavljenu iz F75363 senzorskog čipa."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_ADT7473 
                " Prikazuje brzinu ventilatora u procentima prijavljenu iz ADT7473 senzorskog čipa."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_ONDIE 
                " Prikazuje brzinu ventilatora u procentima prijavljenu iz kontrolera u samom čipu grafičkog procesora."
    IDS_SENSOR_FANRPM_VIA_ADT7473 
                "Prikazuje broj obrtaja ventilatora prijavljen iz ADT7473 senzorskog čipa."
    IDS_SENSOR_FANRPM_VIA_ONDIE 
                "Prikazuje broj obrtaja ventilatora prijavljen iz kontrolera u samom čipu grafičkog procesora."
    IDS_VOLTAGE_VDDC    "Prikazuje izmereni napon grafičkog procesora VDDC."
    IDS_VOLTAGE_VDDCI    " Prikazuje izmereni napon grafičkog procesora VDDCI."
    IDS_VOLTAGE_VDDC_OFFSET "Prikazuje količinu napona koja je povećana preko fabričkog na grafičkom procesoru VDDC."
    IDS_VOLTAGE_MVDDC    " Prikazuje izmereni napon memorije grafičkog procesora MVDDC."
    IDS_VOLTAGE_MVDDQ    " Prikazuje izmereni napon memorije grafičkog procesora MVDDQ."
    IDS_SENSOR_VDDC     " Prikazuje izmereni napon grafičkog procesora VDDC."
    IDS_SENSOR_IDDC     "Prikazuje utrošenu energiju pri trenutnom naponu."
    IDS_SENSOR_VPHASE_TEMP "Prikazuje temperaturu faze zadužene za regulaciju napona."
    IDS_SENSOR_IMDDC    "Prikazuje energiju utrošenu pri trenutnom naponu memorije grafičkog procesora."
    IDS_SENSOR_IDDC_OVP   "Prikazuje energiju utrošenu pri trenutnom naponu u korelaciji sa zaštitom od prevelikog napona."
    IDS_SENSOR_IDDCI    "Shows the current consumed at GPU voltage VDDCI level."
  END
  
  STRINGTABLE 
  BEGIN
    IDS_NAME        "Prikazuje naziv grafičke kartice na isti način na koji je prepoznaje operativni sistem.\n\nTo je definisano u drajveru grafičke kartice i može se izmeniti putem BIOS editora. Ne predstavlja previše pouzdanu identifikaciju.\n\nU sistemu ova grafička kartica je locirana na:\nBus %d Device %d"
    IDS_GPU         "Prikazuje kodni naziv grafičkog procesora."
    IDS_REVISION      "Prikazuje reviziju grafičkog procesora definisanu od strane proizvođača.\n\nATI grafički procesori ne poseduju broj revizije."
    IDS_TECHNOLOGY     "Prikazuje fabrički proces izrade grafičkog procesora u nanometrima.\n\nManji broj obično rezultuje u manjoj površini grafičkog čipa i nižoj disipaciji toplote."
    IDS_DIESIZE       "Prikazuje površinu grafičkog čipa (ne i celog procesora)."
    IDS_RELEASEDATE     "Prikazuje zvanični datum predstavljanja ove grafičke karte.\n\nUkoliko Vam je poznata preciznija informacija za ovo polje, molimo Vas da ostavite komentar na forumu posvećenom podršci za GPU-Z."
    IDS_BIOSVER       "Prikazuje verziju BIOS-a grafičke karte.\n\nPun “string” revizije BIOS-a je:\n %s"
    IDS_DEVICEID      "Prikazuje “PCI Vendor” and “Device ID” ove grafičke karte."
    IDS_SVID        "Prikazuje “Subvendor ID” ove grafičke karte.\n\”Subvendor ID” je dobijen iz “PCI-SIG” i trebao bi da identifikuje isključivo jednu kompaniju kao proizvođača.\nIpak, mnogi proizvođači “add-in-board” proizvođači ostavljaju “0000” u BIOS, kako grafička karta ne bi bila detaljnije identifikovana.\n\nTakođe ""ATI AIB"" se koristi pri identifikaciji PowerColor i HIS kompanija između ostalog.\nMoguće je i da “add-in-board” proizvođač koristi referentni BIOS i u tom slučaju će ovde biti prikazan proizvođač grafičkog procesora."
    IDS_ROPS        "Prikazuje broj Raster Operatora (ROP) koju poseduje ovaj grafička kartica.\n\nViše ROP-a implicira bržu grafičku karticu."
    IDS_INTERFACE      "Prikazuje podržani interfejs grafičke kartice i trenutno korišćeni protok kojim komunicira sa sistemskom magistralom\n\nUkoliko grafička kartica poseduje režime rada za uštedu energije to može na prikazane veličine (obično u negativnom smislu), što ne predstavlja problem, ali rezultati ne moraju relevantni u tom slučaju.\n\nThe Grafička kartica prijavljuje podršku za:\n%s.\n\nTrenutno radi u sledećem režimu:\n%s."
    IDS_SHADERS       "Prikazuje broj šejderskih procesora i njihov tip.\n\nNjihov veći broj ne mora nužno značiti da je kartica brža, već bitno zavisi i sama arhitektura, jer različiti proizvođači koriste različite arhitekture grafičkih procesora. Sa druge strane, u slučaju iste generacije više uvek implicira veću brzinu grafičke kartice."
    IDS_MEMTYPE       "Prikazuje tip i generaciju memorije koju grafička kartica poseduje.\n\nOvu informaciju ne treba pomešati sa sistemskom memorijom na vašoj matičnoj ploči.\n\nTakođe, treba imati u vidu da korišćenje DDR, GDDR2, GDDR3 i GDDR4 memorije udvostručava protok u odnosu na SDR memoriju, dok GDDR5 udvostručuje protok u odnosu na ranije verzije GDDR memorija."
    IDS_BUS_WIDTH      "Prikazuje “širinu” memorijskog interfejsa između memorije i grafičkog procesora (označava se u bitovima).\n\nVeći broj (širina) memorijske magistrale implicira veću brzinu ukoliko se govori o memorijama iste generacije."
    IDS_MEM_SIZE      "Prikazuje ukupnu memoriju grafičke kartice u MB.\n\nTreba napomenuti da u slučaju CrossFire i SLI ili neke druge Multi-GPU solucije, svaki grafički procesor ima svoju memoriju prikazanu u ovom polju.\n\nTo znači da se količina memorije ne sabira, već se prikazuje pojedinačno za svaki grafički procesor ili grafičku kartu."
    IDS_TRANSISTORS     "Prikazuje broj tranzistora fizički prisutnih unutar grafičkog procesora."
    IDS_BANDWIDTH      "Prikazuje efektivan memorijski protok pri komunikaciji memorije i grafičkog procesora."
    IDS_DRIVER_VER     "Prikazuje verziju grafičkog drajvera kao i operativni sistem na kome je isti instaliran."
    IDS_DIRECTX       "Prikazuje instaliranu verziju DirectX-a i “Shader Model” verziju koju ova grafička kartica podržava.\n\nImplementacija DirectX-a zavisi od operativnog sistema, i iako grafička kartica može imati podršku za novije DirectX verzije, Windows XP je ograničen na podršku samo do DirectX 9.0c."
    IDS_FILLRATE_PIXEL   "Prikazuje broj piksela koje grafička kartica može prikazati (renderovati) na ekranu u jedinici sekunde.\n\n1 GPixel = 1 Milijarda piksela."
    IDS_FILLRATE_TEXEL   "Prikazuje broj teksela koja grafička kartica može renderovati u jedinici sekunde.\n\n1 GTexel = 1 Milijarda teksela."
    IDS_CLOCK_GPU      "Prikazuje trenutni takt grafičkog procesora.\n\nImati u vidu da se može razlikovati od takta grafičkog procesora u mirovanju, obzirom da se tada često koristi režim rada uštede energije koji obara takt, a tu informaciju možete naći na kartici “senzori”."
    IDS_CLOCK_MEM      "Imati u vidu da se može razlikovati od takta grafičkog procesora u mirovanju, obzirom da se tada često koristi režim rada uštede energije koji obara takt, a tu informaciju možete naći na kartici “senzori”."
    IDS_CLOCK_SHADER    "Prikazuje trenutni takt grafičkog procesora.\n\ Imati u vidu da se može razlikovati od takta grafičkog procesora u mirovanju, obzirom da se tada često koristi režim rada uštede energije koji obara takt, a tu informaciju možete naći na kartici “senzori”.\n\nATI grafičke kartice imaju identičan takt šejdera kao i ostatka grafičkog procesora, stoga isti nije prikazan."
    IDS_CLOCK_GPU_DEFAULT  "Prikazuje fabrički takt grafičkog procesora bez uračunatog overkloka."
    IDS_CLOCK_MEM_DEFAULT  "Prikazuje fabrički takt memorije bez uračunatog overkloka."
    IDS_CLOCK_SHADER_DEFAULT 
                "Prikazuje fabrički takt šejdera, bez uračunatog overkloka."
    IDS_MVPU        "Shows whether a multi-GPU technology such as NVIDIA SLI or ATI CrossfireX is enabled or not, and if so, how many GPUs are working together."
    IDS_CUDA_NA       "Prikazuje da li grafička kartica podržava NVIDIA CUDA tehnologiju."
    IDS_OPENCL_NA      "Prikazuje da li grafička kartica podržava OpenCL tehnologiju."
    IDS_DXCOMPUTE_NA    “Prikazuje da li grafička kartica podržava DirectX Compute tehnologiju."
    IDS_PHYSX        "Prikazuje da li grafička kartica podržava NVIDIA Physix tehnologiju."
    IDS_CUDA_AV       "Prikazuje da li grafička kartica podržava NVIDIA CUDA tehnologiju.\n\nPodržana verzija je: %s."
    IDS_OPENCL_AV      " Prikazuje da li grafička kartica podržava OpenCL tehnologiju.\n\nPodržana verzija je: %s\nSupported Profile: %s"
    IDS_DXCOMPUTE_AV    " Prikazuje da li grafička kartica podržava DirectX Compute tehnologiju.\n\Podržana verzija ShaderModel-a je: %s"
  END
  
   
 3. bojsa New Member

  Joined:
  Mar 20, 2008
  Messages:
  5 (0.00/day)
  Thanks Received:
  0
  Location:
  Belgrade, Serbia
  I really need to ask, why is Serbian, language to which I translated GPU-Z, added as Croatian. I don't mind, it's basically the same language, but would really like to see both of them added. I don't think I ask for much :)

  Thanks in advance,
  BR,
  Nebojsa
   
  Last edited: Apr 19, 2010

Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guest)