• Welcome to TechPowerUp Forums, Guest! Please check out our forum guidelines for info related to our community.
JRMBelgium
Reaction score
272

Profile posts Latest activity Postings System Specs About

  • I like your blog (Sneaky Snake).
    Hoewel ik nog nooit in Belgie heb gewoond (heb 14 jaar in Nederland doorgebracht), vind ik het toch leuk om op de hoogte te blijven van her nieuws in de BeNeLux :)
    Tussen 2 haakjes, gegarandeerd is met een 'd', niet 't' :p
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top